Rekrutacja do naszego przedszkola

REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W POLICACH   

 

  1. 04.03.2022 do 11.03.2022 r.Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania w naszym przedszkolu,
  2. 14.03.2022 do 25.03.2022 r. (dotyczy nowych dzieci)Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
  3. 31.03.2022 o godz. 1300Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  4. 31.03.2022 do 04.04.2022 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu
  5. 05.04.2022 o godz.1300Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej:

LINK .DOCX

LINK .PDF

 

Login Account

Already a Giraffe Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.