Rekrutacja do naszego przedszkola

REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W POLICACH   

 

  1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego od

23.02.2023 r. do 03.03.2023 r. do godz. 15.00

  1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola od 06. 03.2023 r. do 24.03.2023 r.

(dotyczy nowych dzieci)

  • NABÓR ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI POD ADRESEM:

https://rekrutacja-przedszkole.ug.police.pl

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30.03.2023r.  o godz. 13.00

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 30.03.2023r. do 04.04.2023r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

05.04.2023r. o godz. 13.00

Login Account

Already a Giraffe Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.